home

Marita Thorén

 

Legitimerad Psykolog

 

Välkommen!

Här finner du information om mig, mina kunskaper och möjligheter för dig att boka tid.

OM MIG

 

Min psykologlegitimation erhöll jag 2007. Under mina första år som legitimerad arbetade jag på Statens Institutionsstyrelse/Eknäs Ungdomshem, främst med utredning, men även med samtalskontakter och bedömningar av psykisk ohälsa. Min nästa arbetsplats blev Järvapsykiatrin. Även där var jag utredande psykolog med ansvar för utredningsverksamheten inom de 3 mottagning som ingår i Järvapsykiatrin.

Nu är jag efter 7 år i Järva tillbaka på Eknäs Ungdomshem där jag återigen arbetar med utredning främst, har utredningsansvar på institutionen, men även bedömningar och samtal ingår samt handledning och utbildning av personal i frågor som rör psykisk hälsa.

Jag har genomfört samtliga delar ingående i Specialistutbildningen för psykologer förutom det specialistarbete som skall utmynna i en publicerbar artikel.

Jag har utbildats i Klinisk Hypnos

Jag har genomgått ett antal fördjupningsutbildningar, bland annat i anknytningsproblematik, neuropsykiatrisk utredning, Autismspektrumtillstånd.

Jag har kunskaper och intresse av begreppet Särskild begåvning (Särbegåvning) och har skrivit en artikel om detta i Socialmedicinsk Tidskrift. Jag har även varit med på Filurums sommarläger ett antal år som psykolog och kunnig inom diagnoser ADHD, Autism och intellektuell funktionsnedsättning.

Jag har även erfarenhet att arbeta med individer utsatta för trauma i barndom eller vuxenliv. 

KONTAKT

Jag har möjlighet att ta klienter med viss begränsning, då jag arbetar heltid inom annan verksamhet. Om du önskar samtal med mig börjar vi med ett kortare telefonsamtal för information och planering - sedan bokas övriga tider därefter.

Jag har kontakter via telefon och via fysiska möten.

PRAKTISK INFORMATION


Det första, kortare, samtalet är fritt. Om du väljer att boka tid med mig så tar jag 900:- för en telefonsession (50 minuter). 1000:- för ett fysiskt möte (Sollentuna).


Jag fakturerar via Frilans Finans, där jag även har min patientförsäkring.

Jag journalför via journalsystemet Terapijournal Sverige

Klienters uppgifter hanteras i enlighet med Patientdatalagen och GDPR.


Marita Thoren

Legitimerad Psykolog

 

 

Epost:

 

Kontakt@psykologmarita.se

© Copyright. All Rights Reserved.